1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Centrum pro eHealth a telemedicinu 1. LF UK
21.03.2013

Centrum pro eHealth a telemedicínu Děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (CET)


Mise:

Misí pracoviště je vytvoření tématicky vyprofilovaného centra výzkumu a vývoje v oblasti eHealth a telemedicíny. Umožní realizaci vlastního výzkumného programu s navazující interdisciplinární výukou studentů 1.LF UK a FBMI ČVUT v Praze.


Kontakt:

Centrum eHealth a telemedicíny Děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2, místnost číslo 412, tel.: 224 96 8574, fax.: 224 910 471, e-mail: karel.hana@lf1.cuni.cz